gdpr policy hos marulk media

1. Personliga uppgifter

1.1 Vi behandlar endast den personliga data som ni ger till oss för att Marulk Media skall kunna uppfylla vårt avtal, eller de data vi får genom andra såsom samarbetspartner, uppdragsgivare eller liknande.
Den insamlade personliga datan består vanligtvis av följande:
▪ Kontaktinformation i form av; förnamn, efternamn, adress, e-mail samt telefonnummer.
▪ Fotodokumentation för att kunna dokumentera personal, arbeten, inspektioner, lokaler, maskiner med mera.
▪ Ibland även personnummer för att kunna registrera personal på kurser, intyg, tillträdesansökningar, inpasseringstillstånd, uppfylla lagkrav, redovisning till myndigheter, med mera.

1.2 Vi kan få upplysningar om er från andra parter som du har bett om hjälp av. Detta kan vara exempelvis: entreprenörer, lokala hantverkare, samarbetspartners eller liknande.

1.3 Inhämtning av personlig data. Alla uppgifter inhämtas av oss på Marulk Media på era hemsidor, genom ert företags telefonväxel, via anställda hos er dvs direktinhämtning utan inblandning av tredje part om inte underentreprenör bett oss hjälpa till och vi fått personlig data delad till oss.

2. Användning av personlig data

2.1 Syftet med denna insamling av data är att uppfylla och hålla avtal som vi har ingått med dig om arbete beträffande fotograferingar, hemsidor, video, media-arbeten eller offertförfrågningar och även serviceärenden.

2.2 Vi hanterar endast de personliga data som behövs och är relevanta för att kunna uppfylla vårt syfte med personuppgifterna.

3. Lagring av dina personliga data

3.1 Er personliga data lagras internt i vår server, datorer samt telefoner. Inloggning till server, dator samt telefoner är lösenordskyddade för att begränsa otillåten åtkomst. Servern och IT-driften tillhandahålls av Glesys, Flywheel, Google och vi arbetar inom Google’s samt Adobes programvaror som uppfyller kraven för GDPR.

3.2 All data lagras inom EU och skyddas därför av dataskyddsförordningen.

3.3 Tillsammans med vår IT-drift ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas för att säkra att er personliga data inte förstörs eller försvinner på olagligt sätt. Dessutom säkrar vi att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personlig data.

4. Delning av uppgifter.

4.1 Vi kan dela er personliga data med leverantörer, underentreprenörer, försäkringsbolag, bank, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att kunna hålla vårt avtal med er.

4.2 Utöver detta kan vi dela er personliga data om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga myndigheter.

5. Radering av personlig data

5.1 Vi lagrar endast personlig data så länge det uppfyller syftet eller krävs enligt annan erforderlig Svensk lag som exempelvis men inte nödvändigtvis begränsat till; bokföringslagen, rättslig förpliktelse eller avtalsenliga villkor.

5.2 Ni kan närsomhelst be oss att radera information lagrad om er.  

6. Dina rättigheter

6.1 Ni har alltid rätt till att få ta del av vilka personuppgifter vi sparat angående dig. Önskar du ta del av denna information kontakta oss gärna via e-post eller telefonnummer.

6.2 Ni har också rätt till att komma med invändningar, be att radera eller begränsa behandlingen av er personliga data.

6.3 Har ni klagomål gällande vår behandling av dina personliga uppgifter ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ansvarig för data

7.1 Din personliga data samlas in och behandlas av: Marulk Media Drottninggatan 23 702 10 Örebro, Sweden
Telefon: +46707172655 / Hemsida: marulkmedia.com / mail: robin@marulkmedia.com

8. Rutiner för hantering av data

8.1 Två gånger per år genomgår all personal samt enheter (datorer, server, telefoner med mera) som lagrar information i företaget igenom för att säkerställa att allt efterlever våra riktlinjer.

Vad är det här för lag egentligen?
Ni kan läsa mer om denna EU-lag på Datainspektionens hemsida:  https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid alla typer av frågor via formuläret nedan.

Vare sig det gäller en liten fråga om hur vi kan hjälpa er att dokumentera med drönare, hur en virtuell tur fungerar till offertförfrågningar.

Vi arbetar över hela landet och har även genomfört projekt utomlands i bland annat Mongoliet.

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vår logga lyser upp hos alla företag!

marulk media

Sedan starten 2018 har vi hjälpt organisationer från hela världen med kreativ media, live-streaming, dokumentationer, marknadsföring med mera!
Kanske behöver ni en ny responsiv hemsida, reklamfilm, produktblad eller virtuella turer? Eller rentav livesändning av event?

Kika gärna in på våra sociala medier eller kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er vidare.
Kika in några av våra filmer på Youtube!
Såklart finns vi även representarade på Facebook
Hitta oss på Instagram för att se härliga bilder och filmer
Marulk Media på linkedin för affärsrelaterade förfrågningar
Besök oss på twitter!
Kontaktpersoner:
Robin Eriksson, +46 70 71 72 655, robin@marulkmedia.com
He Zhao, he@marulkmedia.com

Copyright © 2021 Marulk Media. All rights reserved.